Mobil NY

Välkommen till mig!

Ulrika Ottey, samtalsterapeut & livscoach på CoachForU i Helsingborg!

Livet vi lever idag ställer orimliga krav på oss vilket gör att vi inte får ihop livspusslet. Det leder till att vi känner oss otillräckliga och det är lätt att tappa livglädjen & vision för sitt liv. 

Hur mycket vi än presterar lever vi ändå aldrig upp till livets högt ställda förväntningar. Veckor fulltecknade med arbete och träning samt aktivt socialt liv är ingen garanti för ett lyckligt liv.

Genom samtalsterapi hjälper jag dig till ökad självkänsla och större självinsikt så att du kan se på dina tillkortakommande med större acceptans, självdistans och empati.

Vid livscoaching använder jag mig av terapeutiska arbetsmetoder som hjälper dig att blir medveten om ditt nuvarande livsmönster och hur din historia påverkar hur du lever ditt liv och de olika val du gör.

Känslomässig läkning och förändring måste få ta tid. 
I sorgbearbetningen jobbar vi med att sätta ord på sorgen. Vi tar reda på outtalade och okommuniserade känslor.

Välkommen till mig!

Ulrika Ottey
Samtalsterapeut, Diplomerad Livscoach, Psykosyntesterapeut och 
Beteendevetare i Helsingborg.